Gabalkūdra Frēzkūdra
Izejvielas Netālu no Balviem savās platībās mēs iegūstam gan gabalkūdru, gan frēzkūdru. SIA BalviFlora Kontakti: SIA BalviFlora LV42403020411 Skaidnis, Balvu pag., Balvu novads, LV-4561 Latvija Tel.: +371 29435099 vai   +371 64500860 Fax: +371 64521186