Laipni aicināti mūsu interneta mājas lapā SIA BalviFlora iegūst augstvērtīgu kūdru, ko izmanto citi uzņēmumi talākai parstrādei. SIA BalviFlora atrodas Latvijas austrumu daļā, Balvu pilsētas tuvumā. Tur savos laukos tiek iegūta gabalkūdra un frēzkūdra. SIA BalviFlora Kontakti: SIA BalviFlora LV42403020411 Skaidnis, Balvu pag., Balvu novads, LV-4561 Latvija Tel.: +371 29435099 vai   +371 64500860 Fax: +371 64521186