Sadarbība ar ES struktūrfondiem Darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas”, 2.1.2.2.2. apakšaktivitātes „Jaunu produktu un   tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” ietvaros SIA   „BalviFlora” 2011. gada 21. jūlijā ir noslēgusi līgumu ar Valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un   attīstības aģentūra” par projektu „Kūdras substrātu ražošanas līniju iegāde”, projekta Nr.   JPR/2.1.2.2.2/11/02/087, kas tiks realizēts līdz 2012. gada 7. septembrim. Projekta mērķis ir uzstādīt 3 jaunas   tehnoloģiskas iekārtas, kuras sevī ietver savstarpēji saistītus kūdras pārstrādes procesus: kūdras presēšanas un   fasēšanas iekārtas iegāde, kūdras sijāšanas līnijas iegāde, kuras rezultātā   kūdra tiks sadalīta frakcijās un kūdras maisīšanas līnija, kuras rezultātā   taps ieviests uzņēmumam jauns produkts – kūdras substrāts.  Īstenojot ES projektu, 2011. gada decembrī tika nodota ekspluatācijā   kūdras presēšanas – fasēšanas iekārta, kas dod iespēju SIA „BalviFlora”   veikt pašu iegūtās frēzkūdras (0 – 60 mm frakcijas) presēšanu un   fasēšanu 6m3 iepakojumos. Iekārta stundā saražo 10 – 12 iepakojumus   frēzkūdras un to apkalpo 1 operators. Līdz ar to ir sekmīgi pabeigta ES   projekta „Kūdras substrātu ražošanas līnijas iegāde” 1. kārta.  2012. gada augustā SIA „BalviFlora” ir uzstādītas kūdras sijāšanas un   maisīšanas līnijas. Līdz ar to  ES projekta īstenošana uzņēmumā ir   noslēgusies. Pašlaik notiek darbi pie kūdras uzglabāšanas laukuma   izbūves un pēc tā pabeigšanas septembrī tiks uzsākta pašu saražotās   frēzkūdras pārstrāde.  SIA BalviFlora Kontakti: SIA BalviFlora LV42403020411 Skaidnis, Balvu pag., Balvu novads, LV-4561 Latvija Tel.: +371 29435099 vai   +371 64500860 Fax: +371 64521186